Loading...
Comunitat de Propietaris 2018-06-25T14:46:54+00:00

Demanda Comunitats de Propietaris / Veïns

Gestionem les Comunitats de Propietaris de la forma més eficaç possible amb una total transparència i interposem les demandes judicials en reclamació dels interessos de la comunitat tant a propietaris com a veïns.

Constitució de Comunitats de Propietaris : convocatòria i assistència a junta constituent, legalització de llibres d’actes i inscripció registral
Elaboració i tramitació d’estatuts i reglaments interns
Comptabilitat: Seients diaris; confecció, emissió i gestió de rebuts mitjançant suport magnètic i físic; balanços periòdics i anuals detallats d’ingressos i despeses; liquidacions; elaboració de pressupostos
Juntes de Propietaris: Preparació i enviament de convocatòries; assistència a les juntes generals ordinàries i extraordinàries; redacció i enviament d’actes i plasmació en llibre d’actes.
Laboral: Eventualment, contractació del personal de la comunitat, així com confecció de les nòmines corresponents; Altes, baixes, modificacions en la Seguretat Social; Retencions d’IRPF i Assegurances Socials als empleats de finques i ingrés dels seus imports en els organismes corresponents.
Obligacions fiscals: Tramitació i liquidació d’impostos (IRPF, IVA) i presentació de resums anuals i declaracions informatives davant l’Agència Tributària

Impagats: Control d’impagats i devolucions dels propietaris morosos i gestions per possibilitar la seva cobrament i assistència lletrada en processos judicials de reclamació del deute.
Gestió d’obres i serveis de manteniment: Demanar pressupostos per a la realització de les obres i reparacions acordades en Junta de propietaris; Obtenció de llicències i permisos necessaris per a la realització de les obres acordades; Avís als serveis d’assistència i control d’incidències; Control i seguiment dels contractes de manteniment.
Assegurança: Contractació de l’assegurança de la comunitat i tramitació i seguiment dels sinistres davant l’asseguradora i els serveis d’assistència, cobrament d’indemnitzacions, liquidació de rebuts.
Tramitació de certificats digitals i comunicacions amb les administracions públiques
Compliment i adaptació a la normativa de protecció de dades personals
Emissió de certificats de deute i de pagaments corrents.
Custòdia de la documentació de la Comunitat durant el termini legalment establert.
Assessorament tècnic: seguiment i assessorament sobre compliment de la normativa vigent en matèria d’edificació i instal·lacions (ITE)
Assessorament energètic: revisió dels contractes de consum energètic i gestió i negociació amb empreses comercialitzadores per a la contractació de potències i consums i per a la millora de l’eficiència energètica.
Assessorament personalitzat i Consultes Jurídiques Gratuïtes: Assessorament personalitzat als propietaris en relació a la normativa sobre propietat horitzontal, relacions de veïnatge i arrendaments urbans. Així mateix, oferim un servei jurídic exclusiu i gratuït per als copropietaris de les comunitats que administrem consistent en atendre les seves consultes sobre qualsevol matèria respecte de la que necessiti assessorament legal.

Subscriu-vos a la nostra newsletter per
rebre les últimes novetats en el vostre email

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Empleni el formulari i ens posarem en contacte amb vostè

He llegit i accepto les Condicions Legals i la Política de Privacitat.

Visiti el nostre blog

Veure blog d’actualitat